Glaukom, povišeni očni tlak

Glaukom je bolest pri kojoj dolazi do degeneracije i odumiranja očnog živca. Glavni uzrok glaukoma i odumiranja očnog živca je visoki očni tlak. Očni živac prenosi sve informacije…